Meny

Foreslår å redusere omsetningsavgiften med 7 øre

Konsernstyret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for ku- og geitemelk for 2. halvår 2013 settes til 10 øre per liter melk. Dette er en reduksjon på 7 øre i forhold til gjeldende avgift.

Basisprisen øker med 23 øre pr liter

Konsernstyret i TINE har vedtatt at basisprisen for ku- og geitemelk i 2. halvår 2013 økes med 23 øre, fra kroner 3,84 per liter til 4,07. Dette er i tråd med økningen i målprisen for melk som ble forhandlet fram under årets jordbruksforhandlinger.

TINE svarer journalist

De to konsernstyremedlemmene fra Nord, Anne Maren Wasmuth og Anders Johansen, tilbakeviser i dagens utgave av Avisa Nordland noen av de feilaktige påstandene som journalist Per Torbjørn Jystad kom med i avisa i går. Blant annet betegner han TINE som et melkemonopol.

TM Odal avvikles først i Øst

TINE har tatt et nytt steg i den pågående strukturendringen i region Øst. Det er nå bestemt at Odal blir det første i rekken som overtas av TM Oslo. Senest 1. september overtar TM Frya deler av Odals forsyningsmarked.

TINE lanserer Stølsmelk

Snart er det klart for TINEs store sommerprosjekt: Stølsmelk fra Valdres. Vi venter nå bare på sommeren og at melkekyrne i distriktet skal slippes ut på sommerbeite i fjellet. – Melka kommer på markedet midt i fellesferien og vil kun bli distribuert i Valdres og på det sentrale Østlandet, sier produktutviklings- og prosjektleder Rolf Tobiassen.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås