Meny

Uslåelig!

- Vårt mål er å gjøre medlemsarbeidet i TINE bedre enn noen gang. Sammen med produsentlagslederne skal vi bli et uslåelig team i landbrukssamvirket! - Dette var velkomstorda nyvalgt leder i eierutvalget Kenneth Høyning tok til sine kollegaer i første møte i eierutvalget i Midt Norge.

Fjøsbrann som vart til fjøssatsing

John Geir Sperle og familien hans frå Jostedalen i Luster kommune, opplevde eit mareritt 30.januar 2014, fjøsen brann ned, og mange av dyra brann inne. Nøyaktig på same dag eitt år etter flytta dei inn i ny fjøs!

Rengjør kondensatoren før sommeren

Når det nærmer seg sommer og varmere vær er det viktig å sjekke at kondensatoren («radiatoren») er rein for å få en rask nedkjølingshastighet på melka. Det vil også føre til at kompressoren bruker mindre strøm.

TINE

Årets fjøsfest i Brønnøysund

Fredag 5. juni åpnet TINE-produsenten Trond Vedal sitt nye fjøs med 75 kolleger, naboer og lokalt næringsliv til stede. Brønnøy produsentlag sto for regien og ordføreren sørget for en høytidelig åpning.

Vellykket økomøte på Tolga

Om lag 30 melkeprodusenter var møtt fram torsdag kveld på Tolga Næringspark for å få mer informasjon om TINEs beslutning om å åpne opp for nye kontrakter for levering av økologisk melk. Blant de frammøte var bønder som i dag driver konvensjonelt, men som vurderer å legge om drifta.

Konsekvenser for melkeproduksjon ved bortfall av eksportstøtte

Regjeringen la 29. mai 2015 fram en melding til Stortinget som omhandler handelspolitikk. Meldingen beskriver utviklingstrekk ved internasjonal handel og Norges posisjon i dette, samt gir prioriteringer for den framtidige handelspolitikk. Regjeringen varsler i meldingen at de vil gå inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte i landbruket innen utløpet av 2019

TINE

Eierutvalgene i TINE SA

Torsdag 28. mai hadde eierutvalgene konstitusjonsmøte i Oslo med valg av ledere og nestledere. Her finner du oversikt over hvem de er.

Endringer i Diplom-Is-ledelsen

Salg- og kommunikasjonsdirektør og Drift- og distribusjonsdirektør i Diplom-Is har valgt å finne nye utfordringer utenfor selskapet, og vil med det avslutte sine arbeidsforhold.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås