Meny

Siste osten fra Nærbø

I går ble det skrevet historie på Jæren. Siste osten forlot båndet på TINE Meieriet Nærbø, en 10-kilos Jarlsberg. Fra i dag av er all produksjon samlet på TINE Meieriet Jæren. Meierisjef Stig Hove takket spesielt de medarbeiderne som har stått på helt til slutt.

Foreslår å avvikle regionstyrene

Vedtektskomiteen i TINE foreslår at dagens fem regionstyrer legges ned, og i stedet erstattes med seks eierutvalg. Nå blir rapporten fra komiteen sendt ut på høring i organisasjonen.

Vi takker for omdømmetilliten

TINE er tilbake på omdømmetoppen blant de største, norske bedriftene. I Ipsos MMIs årlige omdømmemåling oppnår TINE en score på 81 prosent. TINE forbedrer sitt omdømme innenfor områder som miljøbevissthet, samfunnsansvar og informasjon.

Forenklinger i jordbruksavtalen

Fylkesmann Lars Sponheim skal lede en arbeidsgruppe som Landbruks- og matdepartementet (LMD) har oppnevnt for å utrede forenklinger av virkemidlene over jordbruksavtalen. Marit Bårnes representerer Landbrukssamvirke i utvalget.

Videre drift ved TM Bergen er utredet

Å drifte anlegget på Minde i Bergen i en periode på 5-8 år vil medføre et investeringsbehov på ca. 36 millioner kroner de fire første årene viser en rapport som nylig er lagt frem for konsernstyret. På nyåret settes i gang et arbeid med å finne de beste fremtidige løsningene for produksjon og logistikk i Bergen.

NHO lærer mer om TINE

NHO er opptatt av utviklingen i norsk næringsmiddelindustri og ønsker mer dybdekunnskap om meierisektoren spesielt. Derfor inviterte konsernsjef Hanne Refsholt administrerende direktør Kristin Skogen Lund i NHO til en orientering om TINEs organisasjon, roller og konkurransebilde.

Salget av økologiske produkter øker

Halvårsrapporten om økologisk produksjon og salg somLandbruksdirektoratet la fram i dag, viser økt salg av økologiske produkter første halvår i år. Omsetningen har økt med 31% siste halvår,

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås