Meny

Vurdering av plakettregelverket

Styret har nedsatt et utvalg som skal utarbeide og legge fram forslag til regelverk for premiering av melk med god kvalitet. Utvalget består av Jarle Bogen, leder, Cecilie Bjørlo og Helga Thorvik Ulven.

TINE Råvare – årsrapport 2015

Konsernstyret har behandlet og godkjent regnskap og årsrapport for TINE Råvare for 2015. Resultatregnskapet for driftsåret 2015 viser et underskudd på 30,2 millioner, før overføring av resultat fra forrige år. Resultatet i 2014 var et overskudd på 19.9 mill. Et underskudd på 10,3 mill.kr inngår dermed i grunnlaget for utbetalingspris til produsent (basisprisen) for 2016.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås