Meny

Eierorganisasjonen skal evalueres

Styret har vedtatt å gjennomføre en evaluering av eierorganisasjonen. Målet er å få fram erfaringene etter endringer eierorganisasjonen. Denne kunnskapen blir viktig for å vurdere framtidig ressursbruk og videreutvikle møtearena for tillitsvalgte.

Vurdering av plakettregelverket

Styret har nedsatt et utvalg som skal utarbeide og legge fram forslag til regelverk for premiering av melk med god kvalitet. Utvalget består av Jarle Bogen, leder, Cecilie Bjørlo og Helga Thorvik Ulven.

Medlemsbegrepet i vedtektene

Personer som driver melkeproduksjon skal anses som personlige medlemmer, uavhengig av organisasjonsform. Dette betyr at melkebønder som har organisert sitt foretak som ANS/DA eller AS også defineres som personlige medlemmer, og kan dele sitt medlemskap på lik linje med enkeltpersonforetak

TINE

Prissoner for ku og geit

Prissoner er et virkemiddel for å motivere til produksjon som samsvarer best mulig med industriens behov. Dette skjer ved at utbetalingsprisen får et månedlig tillegg eller trekk i forhold til basispris.

Forrige side

Neste side

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås