Meny
TINE

Innspill til styret fra årsmøtet

Internasjonal satsing, framtidig melkevolum og klima er saker som trekkes fram oppsummering av debatten i årsmøtet. Fra de 110 årsmøteutsendinger var det nesten 70 innlegg, og utfordringer for framtida var hovedfokus i innleggene.

Årsrapport for TINE Råvare

TINE Råvare ble etablert 1. januar 2004 som en egen administrativt- og økonomisk atskilt virksomhet i TINE SA ut fra en avtale inngått 19. desember 2003 med Landbruksdirektoratet om et klart økonomisk skille mellom råvarehåndteringen og den industrielle videreforedling i TINE SA.

Svakere salg i starten av 2017

Salgsinntektene ble 5.339 millioner kroner i første kvartal, mens driftsresultatet ble 368 millioner kroner. Salgsinntektene viste en vekst på 1,6 prosent, hvor driftsresultatet ble 4 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Den underliggende salgsutviklingen i kvartalet var svakere, justert for en sen påske i 2017 og effekter fra kjøp av virksomhet i 2016.

Svakt salg fører til kostnadskutt

TINE erfarer økende konkurranse og generell nedgang i dagligvarehandelen. I tillegg opplever TINE økte kostnader knyttet til logistikk og produksjon. Dette bidrar til negativ resultatutvikling og derfor har TINE iverksatt tiltak for å sikre budsjettoppnåelse.

TINE

Fortsatt økning i medlemstilfredsheten

Årlig måler TINE medlemstilfredsheten. Resultatene viser en oppgang fra 78 til 79, noe som er tett opp til meget god tilfredshet. Fellesskapsfølelsen og stolthet over TINE er det som påvirker tilfredsheten positivt. Medlemmer med lav tilfredshet mener at TINE er rigid, byråkratisk og opplever ingen innflytelse.

TINE planlegger for internasjonal vekst

TINE startet allerede i fjor vår planlegging av nytt Jarlsberg-anlegg i Irland for å sikre levering av Jarlsberg ® utenfor landet. Arbeidet er godt i gang, samtidig som en internasjonal vekststrategi må på plass for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft i utlandet. Endelig beslutning om investering skal etter planen tas i løpet av dette året.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås