Meny

TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2014

TINE gir både som markedsregulator og som interesseorganisasjon for sine medlemmer innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag angående de forestående jordbruksforhandlinger. Uttalelsen som konsernstyret har gitt til faglagene bygger blant annet på de mange innspill TINE har fått fra ulike ledd i medlemsorganisasjonen.

Forrige side

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås