Meny

Basisprisen for 2015

Total utbetaling fra TINE Råvare fra 1. januar 2015 forventes å bli kr 4,93 per liter i gjennomsnitt på året. Dette er en økning på 8 øre i forhold til gjennomsnittet for året 2014.

Basisprisen varierer gjennom året

Fra 1. januar 2015 innfører TINE Råvare differensiering av basisprisen gjennom året. Det innebærer en forsiktig justering med inntil 15 øre tillegg i perioder med lite melk, juni til september, og trekk i månedene januar til april og desember.

Ny grøtlinje på Tretten

Det er stor vekst i grøtproduktene og det er ventet videre vekst fremover. TINE Meieriet Tretten har ikke kapasitet til å møte denne veksten. Med det som bakgrunn har konsernstyret i dag vedtatt å investere i ny grøtlinje på Tretten med en kostnadsramme på 58 millioner kroner.

TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2014

TINE gir både som markedsregulator og som interesseorganisasjon for sine medlemmer innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag angående de forestående jordbruksforhandlinger. Uttalelsen som konsernstyret har gitt til faglagene bygger blant annet på de mange innspill TINE har fått fra ulike ledd i medlemsorganisasjonen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,18

Snitt fettprosent kumelk mai

4,40%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås