Meny

Andre saker fra siste styremøte

Styret hadde en grundig gjennomgang av status for salg og resultater pr februar. Det ble også gitt orienteringer om status for TINE Pensjon og arbeidet med prosjekt struktur faste produkter. I tillegg ble det avholdt generalforsamlinger for heleide datterselskaper.

Møter i eierorganisasjonen

Styret har fastsatt møte plan for konsenstyret og rådet for 2016 og 17 og drøftet møteaktiviteten ellers i eierorganisasjonen. Styret har besluttet å gjennomføre en evaluering av arbeidet i eierorganisasjonen høsten 2016. Formålet med evalueringen er å finne hensiktsmessig møteformer og å målrette ressursbruken.

Medlemsbegrepet i vedtektene

Personer som driver melkeproduksjon skal anses som personlige medlemmer, uavhengig av organisasjonsform. Dette betyr at melkebønder som har organisert sitt foretak som ANS/DA eller AS også defineres som personlige medlemmer, og kan dele sitt medlemskap på lik linje med enkeltpersonforetak

Fokus på forbruker

Styret har vedtatt en første fase i en ny strategi for geitemelkproduksjon i TINE. Strategien viderefører et økt krav til lønnsomhet og fokus på forbruker skal forsterkes. Hovedfokus i strategiarbeidet har vært å vurdere markedsbehovet for geiteprodukter.

Betydelig resultatforbedring for TINE i 2015

Effekter fra forbedringsprosjektet Styrk og god salgsutvikling for ost bidro til betydelig resultatforbedring for TINE Gruppa i 2015. For 2015 ble driftsresultatet 1.678 millioner kroner, som er en økning på 315 millioner kroner mot 2014. Resultatet er tidenes beste for TINE.

TINE

Prissoner for ku og geit

Prissoner er et virkemiddel for å motivere til produksjon som samsvarer best mulig med industriens behov. Dette skjer ved at utbetalingsprisen får et månedlig tillegg eller trekk i forhold til basispris.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås