Meny

TINE bygger nytt meieri i Bergen

TINE fortsetter moderniseringen av meieriindustrien og bygger nytt meieri og terminal i Bergen til 800 millioner kroner, klar til bruk i 2019/2020 i det som er Norges nest største marked. Anlegget vil bestå av både produksjon, lager og distribusjon og vil bidra til å styrke TINEs konkurransekraft mot stadig mer internasjonal konkurranse. Vedtaket betyr også at produksjonen av konsummelk på Byrkjelo avvikles.

Fra fire til to prissoner

Konsernstyret i TINE ønsker å stimulere til jevnere melkeproduksjon gjennom året. Som ledd i dette arbeidet har konsernstyret vedtatt å redusere antall prissoner fra fire til to.

Avvikling av låneordning

Styret vedtok på møtet 11. februar 2015 å avvikle kredittordningen til melkeprodusentene fra april i år. Styret har hatt en ny gjennomgang av måten ordningen skal avvikles på. Lån gitt i 2014 avregnes på maioppgjøret nå i 2015. Lån gitt i januar, februar og mars 2015 avregnes i mai 2016.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2019

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,18

Snitt fettprosent kumelk mai

4,40%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås