Meny

Vurdering av plakettregelverket

Jarle Bogen skal lede utvalget som skal se på plakettregelverket
Jarle Bogen skal lede utvalget som skal se på plakettregelverket

Styret har nedsatt et utvalg som skal utarbeide og legge fram forslag til regelverk for premiering av melk med god kvalitet. Utvalget består av Jarle Bogen, leder, Cecilie Bjørlo og Helga Thorvik Ulven.

Forslaget skal gjøres tilgjengelig for eierorganisasjonen med mulighet til å komme med innspill. Utvalget har frist fram til 1. november 2016.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås