Meny

Vurderer økt omsetningsavgift

Styret i TINE behandlet forslag om omsetningsavgift for 2019 på møte 23. oktober. For 2019 vil det være nødvendig å øke omsetningsavgiften.

Inntektskildene til omsetningsfondet er omsetningsavgift og overproduksjonsavgift. De siste årene har inntektene vært lavere enn kostnadene fordi det har vært ønskelig å redusere beholdningen i fondet.

I 2018 forventes det en vesentlig reduksjon i produksjon utover disponibel kvote på grunn av økt forholdstall, og det vil være lite midler i fondet ved utgangen av året.

For 2019 vil det være nødvendig å øke omsetningsavgiften for å dekke budsjetterte kostnader og foreta en begrenset økning av fondet.

Omsetningsavgiften bestemmes 7. desember 2018

Omsetningsrådet behandler forslaget til omsetningsavgift på sitt budsjettmøte 7. desember. Konsernstyret vil avvente sin innstilling til medio november for å ha mest mulig oppdaterte data om tilførslene av melk i oktober og november.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås