Meny

Videre arbeid i struktur faste

Konserndirektør, Per Ivar Berg
Konserndirektør, Per Ivar Berg

Styrevedtaket i juni om fremtidig struktur i faste produkter følges opp. - Vi skal nå utrede fremtidig produksjon av hvitost spesial og utarbeide gjennomføringsplan, sier konserndirektør produksjon, Per Ivar Berg.

Forventet tidsplan for utfasing av eksportproduksjonen av Jarlsberg og en samlet gjennomføring av de ulike omstillingene legges til grunn for planene som nå skal utarbeides.

Utredning av hvitost spesial


Det settes nå i gang en utredning av fremtidig produksjon av hvitost spesial. Kriterier som skal vurderes er fleksibilitet, effektivitet og lønnsomhet, basert på føringene i «Produksjonsstruktur faste produkter».
- Først skal vi se på mulighetene i markedet fremover. Det gjelder både de produktene vi i dag har og nye produkter. Dette omfatter også behov for utstyr, areal og produksjonskapasitet, samt råstofftilgang av ku- og geitemelk. Vi skal se på overordnet og helhetlig produksjonsstruktur for områdene, samtidig som vi skal se på optimal drift på volumanleggene. Deretter skal vi se på alternative løsningsforslag med konkrete produkt- og anleggs-kombinasjoner for både hvitost spesial og optimalisering av volumanleggene, sier Berg.

Følgende anlegg og produktgrupper inngår i utredningen:
* TINE Meieriet Ørsta: Edamer, Norbo og Snøfrisk fast hvitost.
* TINE Meieriet Verdal: Gräddost.
* TINE Meieriet Storsteinnes: Balsfjordost.

Frist for hvitost spesial er satt til 15. desember


I tillegg skal nye produkter på dette området vurderes, samt bruk av småskala/forsøksavdelinga på TINE Meieriet Jæren. Frist for utredningsarbeidet er 15. desember 2016.

Struktur faste gjennomføres trinnvis


I tillegg skal det utarbeides gjennomføringsplan for struktur faste.
- Først skal vi utarbeide en gjennomføringsplan pr. produktgruppe, basert på situasjonen på de involverte anlegga og helheten i omstillingen. Deretter skal vi lage en gjennomføringsplan pr. anlegg. Det inkluderer også bygningsmessige endringer og tekniske løsninger, sier Berg.

 - Anleggene vil bli involvert i arbeidet, og vi må også samordne arbeidet med tilleggsvurderinga på hvitost spesial. I gjennomføringsplanen skal vi legge vekt på risikoreduserende tiltak og omstillingssituasjonen for medarbeiderne. Gjennomføringsplanen skal også samkjøres med flytting av konsummelk og ferskvaredistribusjon fra Byrkjelo, sier Berg.

Første frist er 1. desember


- Det er naturlig å starte med brunost, gomme-produkter, kremost og desserter. Her er fristen satt til 1. desember. Deretter hvitost, men dette er avhengig av den løsninga vi kommer fram til for hvitost spesial, sier Berg.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås