Meny

Vellykket utbyggingsprosjekt på Frya

TINE Frya
TINE Frya

Utbyggingsprosjektet på TM Frya er sluttført innenfor rammen på 365 millioner kroner. Etablering av Tine Yoghurt Fyldig ble introdusert før plan. TINE Frya har i tillegg økt kapasitet på Cottage Cheese og etablert ny produksjon av filtrert yoghurt.

Mye nytt og utvidelse av eksisterende bygg

Prosjektet var en utvidelse av eksisterende anlegg og både bygg, teknisk infrastruktur, prosessanlegg og styresystem ble integrert med det eksisterende anlegget, samtidig som dette var i full ordinær produksjon.  

Prosess og utstyr for Cottage Cheese var velkjent, mens tekniske løsninger for filtrert yoghurt har i betydelig grad vært knyttet til utvikling av nye metoder og produkter.  

Bygget var klart for å starte installasjon av produksjonsanlegg i juni 2015, produksjon av Cottage Cheese startet april 2016 og produksjon av filtrert yoghurt startet september 2016.  

Styret er godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet som er levert innenfor budsjettert ramme, tid og krav til kvalitet. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås