Meny

Valg av medlemmer til MP-pensjon

Konserndirektør økonomi, Jørn Spakrud, er valgt som styreleder i MP-pensjon
Konserndirektør økonomi, Jørn Spakrud, er valgt som styreleder i MP-pensjon

Styret i MP Pensjon består av tre medlemmer med vara oppnevnt av styret i TINE SA. I tillegg kommer en uavhengig styremedlem og de ansattes representanter.

Styret har for perioden 01.06.2016 – 31.05.2018 oppnevnt følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i MP pensjon ( Meieribrukets Pensjonskasse):

Jørn Spakrud, styreleder, Sikke Næsheim og Nils Asle Dolmseth. Som 1. vara er oppnevnt Svein Erik Pløen og som 2. vara Askild Eggebø. Dagens uavhengige styremedlem er Eiolf Stein. Han ble i 2015 valgt for en to-års periode. 3 ansatterepresentanter velges av de ansattes organisasjoner.

Styrehonorarene holdes uendret.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås