Meny

TINEs uttalelse til jordbruksforhandlingene 2015

Konsernstyret drøftet uttalelse til faglagene om de kommende jordbruksforhandlinger. Utformingen av uttalelsen bygger på innspill fra regionene og produsentlagene samt styret og administrasjonens egne vurderinger.

Les hele uttalelsen som er oversendt til faglagene i de kommende jordbruksforhandlingene

 

Som det framgår av denne understreket TINE den markerte endring som nå skjer i det norske meierimarkedet ved en strekt og ukontrollert økning av importerte meieriprodukter. Samtidig understrekes det nødvendigheten av å gjøre grep i årets jordbruksoppgjør som bidrar til å styrke melkeprodusentenes konkurransekraft i det norske markedet.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås