Meny

TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2018

Årlig gir TINE sitt innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag i forkant av jordbruksforhandlingene. Her er hovedpunktene og hele innspillet til TINE SA.

Åpne hele innspillet her

TINE anbefaler å være varsom med målprisøkning

Etter en samlet avveining anbefaler TINE at en fortsatt er svært varsom med økninger i målpris på melk. Behovet for å styrke konkurransekraften for norsk melk slik at en kan vinne tilbake volumtapet som følger av eksportbortfallet, tilsier at en fram mot 2021 fortsatt har en prisvekst vesentlig lavere enn konsumprisindeksen. TINEs anbefaling er at målprisen ved kommende jordbruksoppgjør økes med maksimalt 3 øre pr. liter melk.

Kvoteordningen er viktig 

Melkebøndenes viktigste landbrukspolitiske verktøy er kvoteordningen for melk. Jordbruksforhandlingene må bidra til å sikre og videreutvikle denne ordningens legitimitet både blant utøverne i næringa og i samfunnet for øvrig. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås