Meny

TINEs hovedkontor flyttes fra Lakkegata til Kalbakken

Prosjeskisse fra nye og oppgraderte Kalbakken
Prosjeskisse fra nye og oppgraderte Kalbakken

I møte 23. august har styret i TINE gått inn for å flytte TINEs hovedkontor. Målet er å samle hovedkontoret på ett sted, fremfor å ha det delt mellom Lakkegata og TINE Meieriet Oslo på Kalbakken, som i dag.

Det er utarbeidet et samlet investeringsbehov på om lag 200 MNOK for å muliggjøre samlokalisering av TINEs hovedkontorfunksjon på Kalbakken. Snaut halvparten av denne investeringen er knyttet til et oppgraderingsbehov av Kalbakken uavhengig av om samlokaliseringen hadde blitt gjennomført eller ikke.

Flytter hovedkontor uten å bygge nytt

Siden Kalbakken-anlegget hadde sitt første driftsår i 1978 har meieriet vært igjennom flere utbyggingsfaser. Ved utbyggingen av produksjonen og lager i 2012, ble det samtidig flyttet hovedkontor-funksjoner. Kontorbygget og uteområdene var imidlertid ikke gjenstand for oppgradering i forbindelse med utvidelsen i 2012. K-bygget(kontorbygget) på Kalbakken har vært der siden 1978, og er ikke på et godt nok nivå når det gjelder moderne byggematerialer og tekniske løsninger. Derfor er nesten halvparten av investeringsbehovet nødvendig uavhengig av at hovedkontoret flyttes, men det er behov for de resterende 50 prosent av investeringen for å tilpasse eksisterende lokaler til en tilnærmet dobling av antall kontorplasser.

Lønnsom investering

Beregninger gjort av prosjektet viser at TINE kan spare rundt 100 millioner kroner over 20 år på å også flytte hovedkontoret. Leiekontrakten for dagens hovedkontor i Lakkegata løper fra 1.1.2014 til 31.12.2023. Det er forventet at lokalene kan fremleies til andre leietagere i den gjenværende leieperioden.

Skape bedre samhandling og felle kultur på tvers

Hovedpoenget med å flytte fra Lakkegata til Kalbakken er å samle hovedkontoret på ett sted. I dag jobber 300 hovedkontoransatte allerede på Kalbakken, mens 270 sitter i Lakkegata i Oslo sentrum. Det er et ønske om å skape mer samhold og en sterkere kulturell identitet blant TINEs medarbeidere i Oslo. Det skal bli lettere å lære av hverandre, og det skal bli lettere å møtes på tvers av avdelingene. En samling vil gjøre dette mer mulig. Et nytt hovedkontor skal være et signalbygg for TINE som skal skape begeistring.

Selve gjennomføringen av prosjektet starter nå og prosjektet vil gjennomføres trinnvis for å berøre arbeidshverdagen til medarbeiderne minst mulig. Prosjektperioden vil gå ut 3. kvartal 2018

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås