Meny

TINEs anbefaling for kvoter geitemelk 2014

Konsernstyret har drøftet markedsbalansen for geitemelk i 2014, og anbefaler at forholdstallet for disponibel kvote i 2014 settes til 0,98, det samme som for 2013.

Videre mener TINE at det er viktig å signalisere til avtalepartene i de kommende jordbruksforhandlinger at kvote som selges gjennom den statlige oppkjøpsordningen i 2014 ikke videreselges.

TINE legger til grunn at det i 2014 vil være et markedsbehov på 17,3 mill. liter geitemelk. Dette er en svak økning fra forrige år.

Landbruks- og matdepartementet fastsetter i samråd med faglagene kvoter for geitemelk for 2014. TINE blir invitert til å gi råd om kvotefastsettelsen. Regionene har her gitt innspill.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås