Meny

TINE tilrår å øke forholdstallet til 0,99

Konsernstyret i TINE tilrår at avtalepartene justerer opp forholdstallet for kumelk fra dagens 0,96 til 0,99. Bakgrunnen er blant annet lagersituasjon og usikkerhet knyttet til tidspunktet for oppstart av meieriet i Irland.

 Konsernstyret legger til grunn at det norske melkemarkedet i størst mulig grad skal være basert på norsk råstoff. Ut fra industriens behov og et forventet fettinnhold på 4,34 prosent, er det beregnet et råstoffbehov på 1480 millioner liter. Siste prognose for 2020 som sier at vi får 1 452 millioner liter forutsatt at disponibel kvote holdes uendret.  Med en økning av forholdstallet for kumelk regner en med å dekke behovet. 
Det foreslås ingen endring i forholdstallet på geit.   

Håper på høyere produksjon gjennom sommeren 

Konserndirektør i TINE Rådgiving og medlemsservice, Johnny Ødegård, sier norsk melkeproduksjon er inne i en tøff omstilling.   
Vi vet det er stor vilje til å produser mer melk.  Vi må sikre oss så ikke mangel på melkeråvare hindrer oss i å utnytte markedsmuligheter i Norge. 
Det er særlig tilgang inn i tredje kvartal som er kritisk.  Derfor ber vi om mer melk allerede nå og håper produsentene svarer med å holde en høyere produksjon gjennom sommeren. 

 Usikkerhet knyttet til oppstart i Irland 

Det er et sammensatt bilde, med flere ulike forhold, som gjør at styret mener forholdstallet nå bør økes til 0,99. 
Industrien mottok i andre halvår i fjor 26 millioner liter mindre melk enn det som var estimertDette har resultert i lave lagerbeholdninger og behov for lagerbygging i 2020 for å sikre god leveringsevne i 2020 og 2021. 
Både TINE og andre aktører har oppdatert salgsprognosene, som viser økt behov for melk. Sist, men ikke minst, risikoen for forsinkelser ved oppstart og produksjon i Irland gir økt behov for større produksjon i Norge. 

Produksjonen avhengig av dyretall og avdrått 

Det er utfordrende å beregne eksakt behov for melk. Men TINE vurderer at konsekvensen ved for lite melk er større enn å få for mye melk.  

Grunnlaget for produksjon er først og fremst knyttet til dyretall og avdrått. 
–Dyretallet er kraftig redusert i løpet av 2019 og med 0,96 som forholdstall i 2020 er det forventet en videre reduksjon. Vi tror at produsentene med et økt forholdstall vil kunne tilpasse seg dette gjennom å redusere slaktingen, beholde påsett av kviger og videreføre en svak avdråttsøkning, sier Johnny Ødegård.  

Departementet tar beslutningen 

Erfaringer fra tidligere år viser at dersom forholdstallet settes til 0,99 og med en kvotefylling på 92,5 prosent, er det realistisk å nå målet med en produksjon på 1480 millioner liter i 2020. 

Styrets anbefaling er sendt til avtalepartene. Landbruks- og matdepartementet  fatter endelig avgjørelse. 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås