Meny

TINE setter seg høyere klimamål


av TINE Kommunikasjon
TINE har som første selskap i Norge bestilt hybridtrekkvognen Nikola One fra USA – oppkalt etter Nikola Tesla – for å teste ut den kraftige trekkvognen på langtransporter i Norge.
av TINE Kommunikasjon TINE har som første selskap i Norge bestilt hybridtrekkvognen Nikola One fra USA – oppkalt etter Nikola Tesla – for å teste ut den kraftige trekkvognen på langtransporter i Norge.

TINE setter seg ambisiøse klimamål. Ambisjonen er nå at virksomheten skal bli klimanøytral. Det har konsernstyret vedtatt.

Klimamålene forsterkes fordi TINE de senere årene har identifisert og gjennomført miljøtiltak som vil redusere klimagassutslippet betydelig.
- Lykkes vi med å gjennomføre disse tiltakene, vil TINEs klimagassutslipp ved utgangen av 2020 være ca. 65 prosent lavere enn i 2007. Vi skal fortsette vår målrettede og omfattende miljøsatsing, og gjennomføre tiltakene som bidrar til at vårt miljømål blir nådd, sier Bjørn Malm, leder av samfunnsansvar.

Eget måltall for NOX-utslipp
Det vil være mulig å redusere klimagassutslippet fra TINE ytterligere. Vi forventer økt tilgang på fornybar energi i form av fjernvarme, biogass og sol. Dette vil være viktige bidrag for å kunne redusere utslippet fra meierivirksomheten.

TINEs omfattende miljøsatsing innen transportvirksomheten der blant annet samtlige biler skal ha Euro-VI motor innen 2020, har den hensikt å redusere lokal forurensning. Derfor er det nå også etablert et måltall knyttet til utslipp av NOx.

Langsiktig ambisjon om å bli klimanøytral
I dag er det begrenset tilgang på bioetanol og biogass for tungtransport, og hydrogen og elektrisitet er ikke teknologisk tilgjengelig for tyngre lastebiler av den typen TINE bruker. Teknologiutviklingen på miljøvennlig drivstoff og lastebiler skjer nå i et raskt tempo.

-Parallelt med introduksjon av biodiesel, vil TINE fortsette å bidra til utvikling av ny og mer miljøvennlig teknologi. Vi tror at framtidens løsninger for transportsektoren vil være en kombinasjon av ulike teknologier som el, hybrid, hydrogen, og ulike biodrivstoff i form av gass, diesel og etanol. Vi foreslo derfor at TINE nå skulle ha som langsiktig ambisjon at virksomheten skal bli klimanøytral, sier Bjørn Malm.

4000 tonn mindre CO2 i 2017
På kort sikt har konsernstyret satt som mål atutslippet av klimagasser totalt reduseres med 4000 tonn i 2017, til 73.500 tonn CO₂-ekvivalenter.

Redusere utslippene også fra primærleddet

TINEs klimaregnskap inkluderer ikke utslippet i primærleddet. Primærleddet er formelt sett dermed ikke en del av TINEs «klimaansvar». Ca. 80 prosent av klimagassutslippet knyttet til 1 liter melk er knyttet til primærproduksjonen som skjer på gårdene. TINE og TINEs eiere må derfor ta sin del av ansvaret for også å redusere utslippet i primærleddet.

Flere tiltak kan bidra til lavere utslipp, så som bruk av biogass fra husdyrgjødsel, redusert svinn, gjødslingstiltak og energieffektivisering. TINE arbeider aktivt for å bidra til at tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i jordbruket skal være kunnskapsbasert.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås