Meny

TINE-resultat løftes av solid forbedringsarbeid

Effekter fra TINEs pågående forbedringsprosjekt Styrk og fordelaktige valutakurser bidro til et godt resultat i TINE. Driftsresultatet var på 562 millioner kroner i tredje kvartal 2015 mot 458 millioner kroner i samme periode 2014. Driftsinntektene var på 5.551 millioner kroner i kvartalet, mot 5.385 millioner kroner i samme periode i 2014.

Driftsinntektene i tredje kvartal hadde en vekst på 3,1 prosent (økning på 0,6 prosent justert for endring i valutakurser) sammenlignet med tredje kvartal 2014.

- Gjennom alle kvartalene i 2015 har TINE vist solid innsats fra de aller fleste områdene i selskapet. Det gir resultater, og jeg er stolt av det vi har fått til sammen. Jobben fremover vil være å sikre at det gode arbeidet får fotfeste i organisasjonen og at vi kan vise til gode resultater fra forbedringsarbeid også fremover. Salget preges av fortsatt tilbakegang i salget av søtmelk. Men godt salg av Norvegia og TINE Revet Ost bidro til at TINE drev verdiveksten i ostekategorien også i dette kvartalet, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

Styrk i tråd med tidsplanen
Etter at Styrk ble iverksatt høsten 2013 er til sammen 16 av 17 definerte delprosjekter startet. Det er så langt gjennomført tiltak som skal gi en helårseffekt på 716 millioner kroner. Dette er i tråd med tidsplanen og målene som er utarbeidet for prosjektet. De realiserte effektene har bidratt med 93 millioner kroner av resultatforbedringen fra tredje kvartal 2014 til 2015.

Svekkelsen av norske kroner mot amerikanske dollar bidro til styrket lønnsomhet i eksport av Jarlsberg®. Eksporten av mysebasert pulver har også hatt en positiv valutaeffekt, men fallende verdensmarkedspriser har mer enn utlignet denne effekten. Svekkelsen av norske kroner mot euro har i løpet av tredje kvartal gitt høyere innkjøpskostnader, og dermed redusert den positive effekten av endrede valutakurser.

Vekst i ost
Det var nedgang i både volum og verdi for søtmelk både i tredje kvartal og hittil i år. TINE hadde noe større tilbakegang enn totalsegmentet, med lavere salg i volum av både søtmelk og smaksatt søtmelk i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det er god utvikling i nisjeprodukter, særlig laktosejusterte produkter.
 
TINE drev verdiveksten i ostekategorien både i tredje kvartal og hittil i år. Veksten i totalkategorien ble hovedsakelig drevet av faste hvitoster. For TINE var det Norvegia og TINE Revet Ost som drev veksten i forhold til samme periode i fjor.

Her kan du lese børsmeldingen

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås