Meny

TINE Råvare – årsrapport 2015

Konsernstyret har behandlet og godkjent regnskap og årsrapport for TINE Råvare for 2015. Resultatregnskapet for driftsåret 2015 viser et underskudd på 30,2 millioner, før overføring av resultat fra forrige år. Resultatet i 2014 var et overskudd på 19.9 mill. Et underskudd på 10,3 mill.kr inngår dermed i grunnlaget for utbetalingspris til produsent (basisprisen) for 2016.

TINE Råvare ble etablert som egen avdeling i TINE i 2004 etter en avtale mellom Staten og TINE om et klart økonomisk skille mellom råvarehåndtering og videreforedling. TINE Råvare er administrativt og økonomisk adskilt fra resten av TINE SA. 

TINE Råvare ivaretar alle aktiviteter relatert til håndteringen av melk som råvare fra melkeprodusenten og fram til at melka er levert og fakturert de enkelte aktørene i markedsordningen for melk. Alle aktører, inkludert TINE som foredlingsindustri, kjøper rå melk til gjeldene noteringspris på det tidspunktet melka leveres fra TINE Råvare. Dette overvåkes at Landbruksdirektoratet. TINE Råvares oppgaver omfatter blant annet henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melken til produsent. Videre dekker TINE Råvare en del kostnader knyttet til rådgivning og produsentrettede tiltak som skal bidra til å sikre god melkekvalitet.

Landbruksdirektoratet avgjør hvilke oppgaver som skal pålegges TINE Råvare og kostnadene ved disse. Landbruksdirektoratet overvåker også noteringsprisen som TINE Råvare bruker ved omsetning av rå melk til aktørene i markedsordningen for melk.  

TINE SA er markedsregulator for melk på vegne av alle melkeprodusentene og skal sikre at produsentene får avsetning for melken ved å bruke ulike reguleringstiltak. TINE Råvare er tillagt den administrative oppgaven med å håndtere markedsreguleringen.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås