Meny

TINE planlegger for internasjonal vekst

Fra besøket i Irland med landbruksminister fra begge land.
Fra besøket i Irland med landbruksminister fra begge land.

TINE startet allerede i fjor vår planlegging av nytt Jarlsberg-anlegg i Irland for å sikre levering av Jarlsberg ® utenfor landet. Arbeidet er godt i gang, samtidig som en internasjonal vekststrategi må på plass for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft i utlandet. Endelig beslutning om investering skal etter planen tas i løpet av dette året.

Styrken ligger i merkevaren

Merkevarebygging er et langsiktig arbeid og krever at produktet skiller seg ut i et konkurranseutsatt marked. Dersom TINE skal lykkes må det allerede nå investeres ytterligere for å bygge merkevaren Jarlsberg. Styret ble orientert om strategi for perioden 2017-2022 og ba administrasjonen om å fortsette med arbeidet med å detaljere planen og sikre lønnsomhet. 

Planlegging av nytt meieri i Irland

TINE er godt i gang med planlegging av et nytt meieri i samarbeid med Darygold. Samarbeidet ble markert allerede i november i fjor med blant annet landbruks og matminister Jon Georg Dale og hans irske statsrådskollega, Michael Creed. Så langt har jobben dreid seg om nødvendige tillatelser og prosjektering fra oppstart til drift. Konsernstyret ble denne uka orientert om prosessen så langt, og beslutter den internasjonale satsingen i løpet av året.

Bakgrunn/fakta

  • Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.
  • TINE vurderer ulike alternativ for å ta vare på de verdiene som er skapt internasjonalt i tilknytning til vår eksport av Jarlsberg®
  • Et alternativ som vurderes er å investere i et nytt anlegg for produksjon av Jarlsberg® i Irland
  • Frem til 2001 ble all Jarlsberg® produsert i Norge. For å kunne øke salget av Jarlsberg® i USA utover tillatt importkvote ble det besluttet å leieprodusere skorpefri Jarlsberg® på Alpine Cheese i Ohio. For å sikre fremtidig produksjon av Jarlsberg® i USA kjøpte TINE Alpine Cheese i 2012.
  • Dairygold har leieprodusert skorpefri Jarlsberg® for TINE på dette anlegget siden 2004 for salg i EU.
  • Dairygold er et landbrukssamvirke eid av melkeprodusenter.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås