Meny

TINE investerer 77 millioner euro i nytt Jarlsberg®-anlegg i Irland

TINEs styre har besluttet å investere 77 millioner Euro i et meieri med kapasitet til å produsere 20.000 tonn Jarlsberg® i året. Målet er å sikre og forsterke salget av Jarlsberg® utenfor Norge. Eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg® fra Norge ulønnsom.

Beslutningen om å utvikle et hypermoderne og klimavennlig Jarlsberg®-anlegg i Irland bygger på beslutningen TINEs styre tok våren 2016 om å starte planleggingen av anlegget.

 – Jarlsberg® for det norske markedet skal fortsatt produseres i Norge av norsk melk. Nå har vi bygget opp en løsning som har fremtiden foran seg, og gjennomfører prosjektet med å sikre og øke salget av Jarlsberg® utenfor Norge, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

 Dagens Jarlsberg®-eksport baserer seg på ordningen med eksportstøtte. I WTO er det enighet om at ordningen med eksportstøtte skal opphøre og norske myndigheter har besluttet å fase denne ut i løpet av 2020.

 Eksport ikke lønnsomt

– TINE har vurdert ulike muligheter for eksport uten subsidier, og konkludert med at eksport fra Norge i dagens markedssituasjon ikke på noen måte vil være lønnsomt. Det er viktig for TINE å ta vare på de verdiene den norske bonden har bygget opp internasjonalt. Merkevaren Jarlsberg® står for en betydelig del av TINEs internasjonale omsetning på 2,9 milliarder kroner, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

 TINE gjør ulike vurderinger av kapasitetsbehov parallelt med investeringen i Irland. Endringer i hvilke anlegg som produserer hva er en del av en større vurdering der konklusjonen blir klar senere.

 TINEs nye anlegg i Irland skal ligge på et område i direkte tilknytning til meierisamvirket Dairygolds anlegg i Mogeely, i Cork sør i Irland. Samarbeidet med Dairygold har vart i over ti år, og det er på deres eksisterende anlegg TINE allerede i dag leier produksjonskapasitet for Jarlsberg®.

 

Høy landbrukskompetanse i Irland

Det nye anlegget vil leie en rekke fasiliteter med Dairygold, som varme, vann, elektrisitet, samt avfallsfiltrering og felles miljøvennlig utslipp. Som en del av prosjektet vil Dairygold også investere betydelig.

 Anlegget skal settes i stand til å produsere inntil 20.000 tonn Jarlsberg® årlig.

 – TINE har valgt å legge denne produksjonen til Irland på grunn av kvalitet på råvaren og høy landbrukskompetanse i landet. Samtidig har Irland et stort engasjement i å produsere mat på en miljøvennlig måte. Jarlsberg® er kjennetegnet av godt håndverk helt fra den enkelte bonde via ystingen på meieriet til produktet ligger i butikk, en hemmelig, norsk ingrediens og en unik smak, sier konstituert konserndirektør TINE Internasjonal Atle Kjøl Jacobsen.

 – Jarlsberg® er en ost i verdensklasse og vi ser frem til å støtte TINE i deres arbeid med å øke det internasjonale salget. Jeg er trygg på at det foreslåtte nye Jarlsberg®-anlegget i Cork kun er starten på den neste fasen i et langt og fruktbart samarbeid mellom våre to bondeeide landbruksselskaper, sier styreleder James Lynch i Dairygold.

 Prosjektet vil fortsatt være i en planleggingsfase og enkelte offentlige godkjenninger gjenstår.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås