Meny

TINE foreslår å redusere omsetningsavgiften

Konsernstyret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk i 2. halvår 2017 reduseres med 1 øre per liter og fastsettes til 5 øre per liter.

Reduksjonen av omsetningsavgiften skyldes at det er god likviditet i reguleringsfondet og at kostnadene ved regulering i 2017 forventes å bli noe redusert, i hovedsak pga økte internasjonale smørpriser.  

Omsetningsavgiften fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling 23. juni.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås