Meny

TINE foreslår å holde omsetningsavgiften uendret

TINE gir anbefalinger til Omsetningsrådet om hvor stor omsetningsavgiften bør være ut fra behovet en ser for å regulere markedet. Styret har vurdert behovet og anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften beholdes uendret på 5 øre pr. liter for ku og geitemelk for 1 halvår 2016.

Avgiften fastsettes endelig av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av møtet i Omsetningsrådet den 14. desember.

Omsetningsavgiften blir innbetalt av bøndene ved levering av melk, enten til meieriselskap eller etter innrapportering av lokalt foredlet melkeprodukt til Landbruksdirektoratet. Avgiften går inn i fondet for omsetningsavgiften for melk og blir brukt til å finansiere markedsreguleringen, dvs. avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Av omsetningsavgiftens midler gis støtte til faglige tiltak bla til Geno, Sau og Geit, og KOORIMP. Støtte til opplysningsvirksomhet gis bl.a. til Opplysningskontoret for meieriprodukter og til Matmerk. Det er Omsetningsrådet som fatter beslutning på størrelsen av støtten, mens TINE gir anbefalinger.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås