Meny

TINE foreslår å øke omsetningsavgiften med 10 øre per liter

Styret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften med 10 øre/l fra 1.7 i år. Hensikten er å styrke fondet for omsetningsavgift mot framtidig oppkjøp av melkekvote.

Forslaget innebærer en økning i omsetningsavgift fra dagens 12 øre/l til 22 øre/liter. Bakgrunnen er utfasing av Jarlsbergeksporten innen 2021. 

I tråd med jordbruksavtalen

Dette er i tråd med resultatet fra årets jordbruksforhandlinger hvor reduksjonen av melkeproduksjonen skal gjennomføres med forholdstall og oppkjøp av melkekvoter. Statlig oppkjøp av kvoter finansieres av omsetningsavgiften.

I sluttprotokollen til jordbruksforhandlingene står det; For å bygge opp likviditeten i Omsetningsrådets fond for melk og for å legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020, bør det vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019.

 Hvor mye og hvordan skal melkeproduksjonen tas ned? Hør mer om dette i podcasten fra TINE. 

Hva dekkes av omsetningsavgift på melk?

Alle melkeprodusenter betaler omsetningsavgift for all melk de selger til meieri. Omsetningsavgifta på melk finansierer markedsregulering, faglige tiltak og opplysingsarbeid som for eksempel Opplysingskontoret for meieriprodukter.

Omsetningsavgiften fastsettes av Landbruks- og matdepartementet i etterkant av Omsetningsrådets behandling.

 Les mer mer om regnskapet for omsetningsavgiften og anbefalingene fra TINE Råvare til Omsetningsrådet her

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås