Meny

TINE endrer regelverket for kvalitetsbetaling av melk

Foto: Bo Mathisen
Foto: Bo Mathisen

Konsernstyret har vedtatt endringer i TINEs regelverk om bedømmelse og betaling av melk etter kvalitet ved levering til TINE Råvare.

SE NY SAK

Endringene trer i kraft fra 1. januar 2015 der de viktigste endringene er:

-Tillegget for elitemelk reduseres fra 32 øre/l til 30 øre/l
-Trekk for 2. og 3. klasse økes til henholdsvis 50 øre/l og 100 øre/l. I dag er trekksatsene henholdsvis 32 øre/ og 64 øre/l
-Tillegg for fettinnhold i kumelk er uendret, 7 øre/l pr 0,1% over 4,0%. Trekk for fettinnhold lavere enn 4%, økes fra 5øre/l til 7 øre/l
-Tillegg for proteininnhold i kumelk økes fra 7 øre til 8 øre/l pr 0,1% over 3,2%. Trekk for proteininnhold lavere enn 3,2 % økes tilsvarende

Bakterier og celletall
-Det gjøres endring i avregning for bakterier og celletall slik at månedens avregningsverdi skal være det laveste av et geometrisk gjennomsnitt av analysene i avregningsmåneden eller analysene de 2 siste avregningsmånedene med analyseresultat. Prøver eldre enn 4 kalendermåneder legges ikke til grunn for avregningen

Avregning sporer
-Avregning for sporer endres slik at alle analysene som er tatt hos en produsent skal danne grunnlag for avregningen. Til nå har kun siste analysen i måneden vært tellende og analysene som har vært tatt tidligere i måneden, har kun vært veiledende. Et gjennomsnitt av de 4 siste analysene innenfor de 2 siste avregningsmånedene danner grunnlag for avregningen. Dersom en produsent får analyseresultat "lav" eller "ingen vekst", opphører oppfølgingen. Produsenten får da elitemelk for måneden. Endringen i sporeavregning kan føre til at flere produsenter blir nedklasset som følge av høyt sporeinnhold i melka. 

Sporer kan gi hentestopp
-Stopp i henting på grunn av høyt sporeinnhold gjeninnføres. Det er ulike kriterier for stopp for aerobe og for anaerobe sporer. Årsaken til dette er at aerobe sporer har påført TINE industrien store kostnader i løpet av året. I tillegg er de aerobe sporene en utfordring i forhold til Trygg Mat og kan innebære en helserisiko.
-Rutinen for når en tankbilsjåfør kan la være å ta med melka fra gården og hvilke følger det får for melkeprodusenten er tydeligere
Justering av grensen for stopp i henting på grunn av høyt bakterieinnhold i melka
-Det er foretatt en liten innskjerping av grensen for 3. klasse for høyt innhold av frie fettsyrer i geitemelk (fra 1,8 til 1,7).

Forenkle regelverket
TINEs Konsernstyre har en årlig gjennomgang av kvalitetsbetalingsregelverket. Målet med årets gjennomgang har vært å forenkle regelverket slik at det skal være tydelig, forutsigbart, lett og forstå og forholde seg til for melkeprodusentene. Regelverket skal

-stimulere til produksjon av melk med av kvalitet i tråd med industriens behov
-gi viktige styringssignaler og forutsigbarhet for produsentene
-gi produsentene et riktig oppgjør for melka i forhold til hva industrien vektlegger.

Viktige prinsipper:
-
Det tas prøver av alle melkeleveransene.
-
Analysene skal utføres som stikkprøver. Antall analyser pr. måned og hvor ofte de tas, vil derfor kunne variere. Ny prøve kan tas før forrige analyseresultat er tilbakemeldt til melkeprodusenten
-Produsentene får melding om alle analyseresultatene som inngår i kvalitetsbetalingen
-
Dersom en produsent en måned ikke har analyseresultat, får produsenten utbetalt elitemelkstillegg.

Hele regelverket finner du i lenken lenger lenger ned på denne siden.

Har du spørsmål eller kommentarer til innholdet i denne saken så vil TINE følge opp og komme med svar gjennom uke 48.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås