Meny

TINE bedrer oppgjørsformen for melka

Konsernstyret i TINE har vedtatt å avvikle kredittordningen til melkeprodusentene med virkning fra april i år. Administrasjonen jobber med en ny ordning hvor oppgjørsformen for løpende melkeleveranser styrkes.

Det er flere grunner til at TINE nå endrer oppgjørsformen til melkeprodusentene.

Binder egenkapital
Dagens kredittordning, som erstattet den gamle ordningen med forskudd på etterbetaling, utfordrer Samvirkelovens regler om lån til medlemmene.
Men like viktig er at dagens ordning bidrar til å "blåse opp" balansen med ca 200 millioner kroner, og dermed binder drøye 80 millioner gitt kravet om minimum 40% egenkapital. Ved å avvikle ordningen slankes balansen og egenkapitalandelen styrkes.

Styrker melkeprodusentenes likviditet
Omleggingen innebærer at kreditten på 14 øre pr liter som ble utbetalt i 2014 og for melkeleveransene i januar til og med mars 2015, avregnes mot etterbetalingen som utbetales i mai 2015.

Administrasjonen jobber med en betydelig styrking av dagens oppgjørsform ved at det etableres en ordning hvor melk levert de første 15 dagene av måneden avregnes som en â konto betaling allerede den 20. i måneden, mens den gjenværende delen av melkeoppgjøret utbetales den 10. i påfølgende måned slik som i dag. Gitt at den nye oppgjørsformen med â-kontobetaling kommer på plass, vil den bidra til å styrke melkeprodusentenes likviditet gjennom året. TINE vil komme tilbake med mer informasjon om den nye ordningen når detaljene er klare.

Etterbetalingsfondet videreføres
Etterbetalingsfondet på 340 millioner kroner utgjør en viktig del av egenkapitalen i TINE og vil bli videreført som en fleksibel egenkapital som kan utbetales i fremtiden hvis behovet for egenkapital skulle bli redusert.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås