Meny

TINE avholder årsmøtet digitalt

Bilde: Forside på årsrapporten til TINE.
Bilde: Forside på årsrapporten til TINE.

På grunn av korona-situasjonen og myndighetenes pålegg og anbefalinger har styret nylig vedtatt å gjennomføre TINEs årsmøte i digitale kanaler (Teams).

Ifølge vedtektene for TINE SA skal “det ordinære årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned”. Årsmøtet vil avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams og andre nødvendige verktøy for avstemninger den 22. April. 

En utsettelse av årsmøtet ville utsatt etterbetalingen  

Myndighetene har varslet at viruspandemien Covid 19 kan vare opp til ett år. En utsettelse av årsmøtet vil skape utfordringer for etterbetaling til medlemmene og rapportering av TINEs virksomhet 

Forslag til vedtektsendringer utsettes til 2021 

En digital gjennomføring av årsmøtet vil naturligvis oppleves annerledes enn et fysisk årsmøte. Derfor ønsker styret å utsette saken om vedtektsendringer som er knyttet til ny strategi for eierorganisasjonen til årsmøtet i 2021. Sakslista vil kun ta for seg de ordinære valgene, godkjenning av årsregnskap og disponering av årsresultatet, samt innkomne saker. Fullstendig saksliste blir sendt til årsmøteutsendingene.    

Krever grundig testing for å gjennomføre årsmøtet digitalt 

Vedtektene sier at; «Årsmøtet holdes i Oslo eller Akershus, eller annet sted dersom særlige grunner taler for dette». Det er nå særlige grunner som taler for å gjennomføre årsmøtet på Teams.  

TINE har aldri gjennomført et årsmøtet digitalt tidligere, men ansatte og produsentlagsledere er kjent med Teams fra før. Teams har etter hvert blitt en etablert kommunikasjonskanal i jevnlige møter med over 150 deltagere i etterkant av styremøtene. Det vil i tillegg settes opp en stemmetjeneste kalt Smartvote med sikker innlogging på nettet.   

Vi skal gjennomføre grundig testing i forkant av dette sierOdd-Einar Hjortnæs, ordfører i rådet og årsmøtet. Vi har allerede lagt planer for digitale møter med årsmøteutsendingene fra hvert eierområde som vil gi utsendingene relevant trening det å bruke verktøyene slik vi tenker oss å gjøre det. Det vil også bli arrangert et prøvemøte med alle årsmøtedeltagere som ønsker det i forkant av årsmøtet. Dette er for å teste at alle får med seg det som skal vises på såkalt “delt skjerm” (presentasjon over nettet), alle hører det som blir sagt, at administrasjon av talerlister fungerer og testing av at avstemning over Smartvote(ikke SMS som tidligere skrevet) fungerer godt og foregår på en betryggende måte.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås