Meny

TINE anbefaler en økning i omsetningsavgift på 8 øre/l

Styret i TINE anbefaler overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk økes med 8 øre/l og fastsettes til 30 øre/l fra 1.1.2020 på ku- og geitemelk.

Avtalepartene har i forhandlingene om nedskalering av melkeproduksjonen fastsatt at det statlige oppkjøpet for kvoteåret 2021 skal utgjøre 80 prosent. TINE anbefaler derfor å øke omsetningsavgiften for å dekke kostnadene   

Oppkjøp på 40 mill liter i 2021 

Totalt tas det sikte på et oppkjøp på 40 mill. liter til en gjennomsnittlig pris på kr 13,75. Dette vil utgjøre 550 MNOK. Samtidig vil staten bidra med 200 MNOK. Resten skal finansieres med omsetningsavgift 

Inntektskildene til omsetningsfondet er omsetningsavgift og overproduksjonsavgift. Kostnadene i fondet går til finansiere markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.  

Bortsett fra kostnadene ved oppkjøp av kvoter forventes det i 2020 om lag samme kostnadsnivå som i 2019. 

For å dekke kostnadene med oppkjøp har styret i TINE anbefalt overfor Omsetningsrådet å øke omsetningsavgiften med 8 øre/l fra 1.1.2020.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås