Meny

TINE ønsker høyere egenkapitalandel

Konsernstyret har vedtatt 45% som ny målsetning for minimum egenkapitalandel i TINE Gruppa. Bakgrunnen er nye regnskapsregler for pensjon som er forventet.

I arbeidet med ny regnskapslovgivning i Norge er et sentralt punkt at lovgivningen og regnskapsstandardene i større grad skal harmoniseres med de internasjonale regnskapsreglene (IFRS) som blant annet EU har basert mye av sin regnskapspraksis på.

Se Jørn Spakrud, konserndirektør for økonomi og finans forklarer behovet for økt egenkapitalandel.

 

Pensjonsordningen påvirker egenkapitalen mer enn før

Som følge av varslede endringer i regnskapsbehandlingen av pensjon, er det nødvendig å øke minimumsnivået på egenkapitalen i TINE fra 40 til 45 prosent. Dette fordi de nye regnskapsreglene for pensjon, vil gi større utslag i egenkapitalen ved større endringer i verdien på pensjonsmidlene eller pensjonsforpliktelsene. 

TINE tilpasser seg internasjonale regler

I dagens regnskapsstandard for pensjon er det adgang til å benytte et såkalt estimatavvik for å jevne ut større effekter av endring i pensjonsmidler eller pensjonsforpliktelser.
- Med den svært langsiktige horisonten pensjon har, er en slik adgang fornuftig, sier konserndirektør i TINE, Jørn Spakrud. Med nye regler vil en slik mulighet falle bort og de årlige effektene av endringer i pensjonsordningen vil enten godskrives eller belastes egenkapitalen.

Større svingninger i egenkapitalen fra år til år

Dagens 40 % grense for minimum egenkapital er godt innarbeidet i flere av TINEs bankavtaler. Når regnskapsreglene endres vil det kunne bli større endringer i egenkapitalen fra et år til et annet. For å redusere risikoen for at TINE bryter sine lånebetingelser, har konsernstyret vedtatt at minimumsnivået økes fra 40 til 45%. På den måten vil en ha en buffer mot de svingninger som en naturlig kan forvente fra år til år.

Dagens pensjonsordning er god både for TINEs ansatte og for TINE som selskap

Solid økonomi i TINEs pensjonskasse og gode resultater over mange år har bidratt til at TINE har en god pensjonsordning for sine ansatte til en moderat kostnad for selskapet. Endringen i regnskapsreglene vil derfor ikke medføre endringer i TINEs pensjonsordning.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås