Meny

TINE ønsker å styrke økonomien til økobøndene

Styret i TINE har vedtatt å øke merprisen til produsent fra 75 til 85 øre per liter med virkning fra 1.juli 2021. Det er viktig at vi klarer å dekke markedet for økomelk også i framtida, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare.

TINE Råvare, som kjøper melka, ser behov for å rekruttere nye økoprodusenter, spesielt i fjellregionen der det er økende etterspørsel av økomelk. Samtidig er det noen økoprodusenter som velger å slutte.

 –Vi håper et høyere økotillegg vil bidra til økt rekruttering av nye økomelkprodusenter i de delene av landet der vi trenger mer økomelk, eksempelvis i fjellregionen rundt Røros. En annen hensikt er å styrke økonomien i den økologiske melkeproduksjonen, der vi nå ser at noen slutter, mens andre vurderer å slutte, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås