Meny

Tørrstofftillegget på geitemelk reduseres

Over tid har det utviklet seg en prisforskjell mellom gjennomsnittlig utbetalingspris ku- og geitemelk. Prisforskjellen utgjør 1,44 kr/l i gjennomsnitt, hvor forskjellen i tørrstoffbetalingen er størst.

Styret har derfor vedtatt å redusere tillegget med 2 øre pr. tidels prosent fra 1. oktober 2017.Det er felles målpris for ku- og geitemelk. Det betyr at ku- og geitemelk videreselges til industrien for samme pris. Basisprisen er også lik, men kvalitetstilleggene er ulike.  

Melka videreselges til samme pris 

Siden melka videreselges til samme pris, har styret i TINE ønsket å redusere forskjellen som kvalitetstillegget utgjør. Endringen tilsvarer en reduksjon på 22 øre pr liter geitemelk.  

Tabellen baserer seg på akkumulert tørrstoffinnhold i mottatt ku- og geitemelk pr. mai 2017.  

 

  

 

Hvordan er melkeprisen bygd opp? 

Melkeprisen består av en basispris og ulike tillegg og trekk, som for eksempel Elitemelktillegg, betaling for tørrstoff, nybrukertillegg, mm. Differansen mellom målpris og utbetalt melkepris dekker de såkalte fellesfinansierte kostandene som inngår i TINE Råvares portefølje, benevnt i figuren under som «Kostnader TINE Råvare». Dette omfatter blant annet nettokostnader til inntransport av melk, definerte rådgivingstjenester, gårdstanker, råmelkkontroll, mm. Betaling for tørrstoff inngår i begrepet kvalitetsbetaling i figuren under. Les mer om melkeprisens oppbygning 

Styret kan vedta eventuelle prisjusteringer gjennom året dersom målpris, kvalitetsbetaling eller andre forhold endrer seg.  

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås