Meny

Svakt salg fører til kostnadskutt

TINE erfarer økende konkurranse og generell nedgang i dagligvarehandelen. I tillegg opplever TINE økte kostnader knyttet til logistikk og produksjon. Dette bidrar til negativ resultatutvikling og derfor har TINE iverksatt tiltak for å sikre budsjettoppnåelse.

Foreløpige vurderinger indikerer negative resultateffekter som følge av mindre salg enn budsjettert og ekstrakostnader knyttet til økte priser på biodrivstoff- og olje.

TINE tar grep tidlig

På møte i mars fikk konsernstyret framlagt en tiltakspakke som skal bidra til å nå budsjettet. Det gjennomføres tiltak på inntekt- og kostnadssiden for å oppnå en resultatforbedring på om lag 100 mill. kroner. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås