Meny

Styremedlemmer i eierutvalg

Helga Thorvik Ulven, medlem av eierutvalget i Øst.
Helga Thorvik Ulven, medlem av eierutvalget i Øst.

Fra vedtektene framgår det at hvert eierutvalg skal ha minst ett styremedlem oppnevnt av styret med. Styret har ikke gjort endringer i deltakelse i eierutvalgene.

Styremedlemmer i eierutvalgene er:

Øst: Helga Thorvik Ulven og Rolf Øyvind Thune

Sørvest: Askild Eggebø og Cecilie Bjørlo

Midt: Norvald Dalsbø og Marit Haugen

Nord: Anders Johansen og Turid Næss.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås