Meny

«Styreleders hjørne»

Trond Reierstad - Styreleder i TINE SA
Trond Reierstad - Styreleder i TINE SA

Her kommer en liten oppdatering fra styret i TINE. Framover vil jeg skrive en liten tekst med ujamne mellomrom. Først og fremst for å gi dere som eiere av TINE en liten oppdatering, men også et innblikk i hva som opptar styret.

Nå har vi hatt det andre styremøtet i TINE etter årsmøtet.  Med varme dager i deler av landet ser vi et rekordsalg i Diplom IS.

Samtidig som mange bønder speider etter regndråper på YR, speider også Styret etter bedre utsikter i salget av volumprodukter som søtmelk, matlagingsprodukter og yoghurt. Salget av søtmelk har vært fallende i mange år, men samlet melkevolum har vært stabilt, i hovedsak p.g.a økt salg av ost. Pilene peker dessverre fortsatt feil vei for søtmelk, og veksten i ostesalget har det siste året ikke vært så sterk som tidligere. Styret er meget opptatt av denne saken og administrasjonen jobber med tiltak.  

Som en følge av ny konsernstrategi har TINE samlet kreftene i en ny markeds- og innovasjonsavdeling. Jeg er trygg på at vi har det rette trykket på retningen framover. Ambisjonen er klar, vi skal være kundens og forbrukerens førstevalg.

En av sakene vi har jobbet med er en årlig gjennomgang av hvordan vi styrer virksomheten vår, på fagspråket kalt «virksomhetsstyring». Ikke så interessant tenker du? Jo, da kan jeg fortelle at dette er en av de viktige sakene for et styre i en virksomhet som TINE. Det er her vi går igjennom viktige prosesser, rutiner og systemer for at vi kan styre selskapet på en effektiv måte. Her avklares også rollefordelinga mellom eiere, styret og konsernsjef.

Et styre i en virksomhet med over 20 milliarder i omsetning har ikke muligheten til å gå ned i alle detaljer. Det skal vi heller ikke gjøre. Vi har det overordnede ansvaret for driften av TINE og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Vi må sikre at vi har de systemene som trengs for å kunne fange opp resultater og gi styringssignaler til administrasjonen. 

Et styre i et samvirkeforetak er nok betydelig «tettere på» mange saker enn et selskapsstyre i et aksjeselskap av samme størrelse. Da er det desto viktigere å håndtere dette med ansvar og roller godt og ryddig. For meg som styreleder er det viktig å bidra til at styret holder oppmerksomheten på det som bringer TINE raskt nok framover for å sikre melkebondens økonomi også i morgen. Det er ikke småtteri av forretningsmessige utfordringer TINE skal håndtere på vegne av deg og meg som melkebonde.  

Styret har i dette styremøtet besluttet en omfattende renovering og utbygging av TINE Meieriet Storsteinnes i Troms. Dette er viktig for melkeanvendelsen i Nord-Norge, og kanskje særlig for geitemelka i nord. 

De siste månedene har styret arbeidet med det som er alle styrers aller viktigste oppgave, å ansette daglig leder. Konsernsjef Hanne Refsholt varslet i høst at hun mente det nå var rett tidspunkt å starte og finne hennes etterfølger. Dette er et krevende arbeid for et styre. Vi har vært heldige som har hatt mulighet til å ha en veldig grundig prosess i dette søket.

Hanne Refsholt har levert en femdobling av resultatet på 14 år. – Jeg vil takke henne for solide resultater og god utvikling av TINE. Vi er også svært tilfreds med å få Gunnar Hovlands kompetanse og kommersielle erfaring for å styrke arbeidet med å gjøre TINE til forbrukernes og kundens førstevalg. Trykk her for å lese mer om dette.

Med det ønsker jeg en riktig god sommer

Hilsen Trond Reierstad

Styreleder i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås