Meny

Stabilt resultat i TINE

Konsernsjef Hanne Refsholt la fram status for 2016 på en pressekonferanse. (Foto: Øystein Syrstad)
Konsernsjef Hanne Refsholt la fram status for 2016 på en pressekonferanse. (Foto: Øystein Syrstad)

Forbedringstiltak i industrien, styrket resultat i datterselskaper som Fjordland og Diplom-Is, samt verdivekst for hvitost og brunost, bidro til resultatutviklingen for TINE Gruppa i 2016. Konsernstyret i TINE vil overfor årsmøtet innstille på en etterbetaling på 66 øre per liter

Salgsinntekter for TINE Gruppa i 2016 var 22,1 milliarder kroner, en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 2015. Driftsresultatet for 2016 ble 1 962 millioner kroner. Dette inkluderer en positiv engangseffekt på 245 millioner kroner, fra endring i uførepensjonen i fjerde kvartal 2016. Driftsresultatet uten den positive engangseffekten ble 1 716 millioner kroner, en vekst på 2,3 prosent fra 2015.

- Resultatet er godt, men på det jevne. Etter flere år med sterk resultatforbedring var utviklingen stabil fra 2015 til 2016. Resultatet er godt, men heller ikke bedre enn det vi trenger for å bygge konkurransekraft i et skiftende forbrukermarked i årene som kommer, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE.

 TINE arbeider kontinuerlig med tilpasning og forbedring av drift og organisasjon. Det ble gjennom 2016 realisert forbedringseffekter tilsvarende ca 180 millioner kroner. Effektene knyttet seg primært til innkjøp, interne drifts- og prosessforbedringer og utvikling av organisasjonen.

 For meierivirksomheten i Norge var det vekst både for totalkategoriene og for TINE i fjerde kvartal, men TINEs vekst var svakere enn totalkategoriene. Det var faste hvitoster og søtmelk som var TINEs drivere for verdivekst i fjerde kvartal. I volum hadde TINE noe tilbakegang. Totalt for året endte TINE med noe tilbakegang i volum, men vekst i verdi.

Godt år for ost

Ostekonsumet har fortsatt å øke i Norge, men med en lavere fart enn tidligere. Forbruket av ost (inkludert import) per capita i 2016, var på over 19 kilo – en økning på 0,9 prosent fra 2015. Siden 2013 har veksten per capita vært på 5,2 prosent. Samtidig har konsumet av søtmelk uten smak per capita blitt ytterligere redusert i 2016, med en nedgang på 1,8 prosent sett mot 2015. Dette er riktignok en bedring fra året før, da nedgangen var på 2,4 prosent.

- I TINE har vi også hatt et bra år for brunost. Med en verdivekst på 1,6 prosent ser vi at den store kampanjen med Moods of Norway hadde effekt. Osten kom i emballasje med nye farger, noe som aktualiserte merket og ga en positiv utvikling, sier Refsholt.

 Meieri Internasjonalt hadde salgsinntekter på 2,9 milliarder kroner i 2016, hvilket utgjør 13 prosent (på nivå med 2015) av konsernets salgsinntekter. Driftsresultatet ble 77 millioner kroner, på nivå med fjoråret. Avvikling av eksportstøtte i 2020 medfører at TINE forbereder økt internasjonal produksjon og vekst.

 Diplom-Is hadde god resultatutvikling innen iskrem, og Fjordland opplevde sterk vekst innen kategoriene skålretter, spiseklare mellommåltider og grøt. For 2016 endte salgsinntektene i Annen virksomhet på 2,6 milliarder kroner, en økning på 6,8 prosent fra 2015. Driftsresultatet for året endte på 134 millioner kroner, en økning på 29 millioner kroner fra 2015.

Etterbetaling på 66 øre

Konsernstyret i TINE vil overfor årsmøtet innstille på en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk i 2016. Dette utgjør i gjennomsnitt 112 000 kroner per melkeprodusent i TINE. Etterbetaling og betaling for melk gjennom året utgjør en samlet melkepris på 5,69 kroner per liter levert melk i 2016, en økning på 8 øre (1,4 prosent) fra 2015.

Les hele Gruppas årsrapport 2016

OBS: Årsrapporten som ble publisert 15.2 er nå justert med nye tall i tabellene 1, 2 og 3 i statistikk side 68, samt tilsvarende omtale korrigert på sidene 8 og 24.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås