Meny

Snart byggestart i Bergen

Slik vil det nye anlegget bli seende ut.
Slik vil det nye anlegget bli seende ut.

Konsernstyret har nå gjort det formelle vedtaket om å bygge nytt meieri på Flesland. Det er inngått kontrakt med Bergens-firmaet LAB Entreprenør AS som får ansvar for bygg og utenomhus. Byggearbeidet vil starte like over sommeren og byggeperioden ventes å vare to år.

Meieriet vil ha de mest moderne og energieffektive løsninger basert på fornybar energi. Meieriet kobles til fjernvarmenettet på Flesland og vil få 6000m2 solceller på tak for egenproduksjon av strøm. Derfor kan vi kalle dette for det nye «miljø-meieriet» i Norge.

- På tomta bygger vi egen fyllestasjon for biodrivstoff til lastebilene og vi lager opplegg for lading av elektriske privatbiler. Vi legger også til rette for gradvis overgang til elektrisk drevne distribusjonbiler fordi vi tror at fremtidens distribusjon av ferske meieriprodukter vil skje med elektrisk drevne biler uten utslipp, særlig i byene, sier konserndirektør produksjon, Per Ivar Berg.

Direkte distribusjon til butikker, skoler og barnehager

Direkte distribusjon av melk og andre ferske meieriprodukter er den korteste veien mellom meieri og forbruker. Det er den beste og mest fremtidsrettede løsningen, både for forbrukerne og for miljøet. Derfor er det nye anlegget på 18.000 m2 bygd for både produksjon, lagerhold og direkte distribusjon. Det nye meieriet skal distribuere meieriprodukter direkte til butikker, skoler og barnehager i Hordaland og store deler av Sogn & Fjordane.

Effektiv produksjon i et sikkert arbeidsmiljø

Målet er at det nye meieriet på Flesland skal være Nordens mest effektive, fremtidsrettede og lønnsomme anlegg.
- Det betyr interessante og fremtidsrettede arbeidsplasser og vi legger stor vekt på et sikkert arbeidsmiljø, sier Berg.

Bergen-selskapet LAB Entreprenør AS fikk kontrakten på bygg og utenomhus

Kontraktsignering_TINE_LAB_01
Konsernsjef Hanne Refsholt og Trygve  Mo, administrerende direktør i LAB Entreprenør AS signerer kontrakten. (Foto: Andreas Faye-Schjøll)

Bergen-selskapet LAB Entreprenør AS er valgt til totalentreprenør for det 18000 m2 store bygget og opparbeidelse av tomta. LAB Entreprenør AS er en del av LAB-konsernet. Entreprisen har en verdi på i overkant av 300 millioner kroner. LAB Entreprenør AS eies 70% av børsnoterte AF-gruppen som er et av Norges største entreprenør og industrikonsern. LAB Entreprenør AS er den største byggentreprenøren i Bergensområdet. Selskapet har hovedkontor i Bergen og utfører oppdrag på Vestlandet. Selskapet har 150 ansatte.

Fra Minde til Flesland

Allerede i februar 2010 kjøpte TINE tomt for fremtidig meierianlegg i Bergensområdet. Den ligger på Espehaugen industriområde på Flesland. Arealet er på knappe 75 dekar. Meieriet på Minde ble bygget i perioden 1957-1959. Det er påbygd og ombygd en rekke ganger. Den siste store rehabiliteringen var i 1992-95. Meieriet er nå ganske nedslitt. Gammeldagse bygningsmessige konstruksjoner med mye bæresøyler betyr at anlegget er lite fleksibelt for ombygging.

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås