Meny

TINE vil øke innsatsen på skolemelk

TINE øker innsatsen i skolesegmentet med tanke på å forebygge ytterligere fall i melkeforbruket, og aller helst snu trenden.

Ordningen med støtte til skolemelk er evaluert og nå ute til høring. 

Viktig med et godt skolemelk tilbud

I høringssvaret mener TINE det er vesentlig å opprettholde og kontinuerlig forbedre tilbudet av melk til skolemåltidene, i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger og foreldrenes ønsker. TINE mener videre at aktører i bransjen er best egnet til å utvikle tilbudet.

Evalueringen viser at dagens subsidiering med en støtte på mindre enn 10 kr pr. barn pr. måned har liten eller ingen effekt. TINE mener imidlertid at bruk av omsetningsavgift til skolemelktilskuddet er knyttet tett opp til den øvrige markedsreguleringen. TINE anbefaler derfor å videreføre dagens satser inntil avklaringer rundt skolemåltid, markedsregulering og omsetningsavgift har kommet lenger.

Anbefaler magre melkesorter

Helsedirektoratet har publisert nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen. Der framgår det blant annet at daglig inntak av meieriprodukter bidrar til å sikre et tilstrekkelig inntak av kalsium og jod, samt vitamin B2, B12 og proteiner. Helsedirektoratet anbefaler at elevene tilbys ordninger som sikrer tilgang til magre melkesorter til måltidene i skolen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås