Meny

Setter opp basisprisen med 1 øre

Konsernstyret i TINE anbefaler at basisprisen for rå melk settes til kroner 4,38 per liter fra 1. januar 2021. Dette er en økning på 1 øre.

Å fastsette basisprisen inngår som en del av budsjettet for TINE Råvare. For 2020 ligger det an til et estimert overskudd i TINE Råvare på 5,3 millioner kroner, som overføres til budsjettet for 2021.

TINE Råvare skal gå i null hvert år, og endret basispris er derfor med på å dekke inn over- eller underskudd fra året før.

Budsjettforslaget blir nå sendt til Landbruksdirektoratet for godkjenning.

Les også om variert basispris gjennom året

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås