Meny

Sender ny strategi for eierorganisasjon på høring

Arkivbilde; Fra produsentlagsledersamling i 2019. Foto; Peder Buskenes
Arkivbilde; Fra produsentlagsledersamling i 2019. Foto; Peder Buskenes

Styret har nylig vedtatt å sende ny strategi for eierorganisasjonen på høring. Fristen for høringa er 24. februar og sendes ut til produsentlagene på epost.

Ei arbeidsgruppe har siden i fjor høst jobbet fram en ny strategi for å utvikle eierorganisasjonen i TINE.

Konkretisering av strategien

Basert på rapporten som arbeidsgruppa la fram for styret i desember, er det jobbet fram flere konkrete forslag for å utvikle eierorganisasjonen.

Strategien legger opp til å forsterke produsentlagenes rolle og kompetanse i eierstyringen. Det settes i gang et arbeid med å videreutvikle både fysiske og digitale møteplasser for å knytte tettere kontakt mellom styret og produsentlag.

Økt oppmerksomhet mot grunnplanet

Strategien legger også opp til å dreie ressursbruken fra mellomleddet til produsentlagene ved å legge ned eierutvalgene og redusere antall medlemmer i rådet. I tillegg legger strategien opp til å avvikle kontrollkomiteen, fordi oppgavene utføres i dag gjennom intern og ekstern revisjon vi allerede har.  

Ny podkastepisode om strategien

Hør styremedlem Solveig Bratteng Rønning og nestleder i styret, Nils Asle Dolmseth snakke om forslaget til ny strategi for eierorganisasjonen i denne podkastepisoden. Begge har vært med å utforme forslag til ny strategi. 

 

Målene står ved lag

Målene står fortsatt ved lag etter arbeidet før jul. TINE skal utvikle en eierorganisasjon i verdensklasse. For å klare det må fire mål oppfylles;

  • En sterk og aktiv eierorganisasjon med reell styringsevne og handlingsrom til å velge et best mulig styre for å lede TINE mellom årsmøtene.
  • Tillitsvalgte med kompetanse og kapasitet til å gi retning og merverdi til konsernet
  • Nye kommunikasjonsarenaer, samt videreutvikle de fysiske samlingspunktene som er riktige i framtida
  • Hastighet – greie å involvere og forankre i en verden som stadig går raskere

Les mer om strategien i høringsdokumentet

Slik blir veien videre

Strategien blir sendt på høring den 31. januar på epost til arbeidsutvalgene i produsentlagene med høringsfrist 24. februar. I midten av februar vil rådet diskutere saken som forberedelse til at dette er et tema i årssamlingene. Endelig forslag til vedtektsendringer behandles på årsmøtet i april.

Her er spørsmålene som ble sendt ut i høringsrunde 1, 2 og 3 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås