Meny

Sakliste til regionstyremøtet

Regionstyret samles fredag på Tunga i Trondheim
Regionstyret samles fredag på Tunga i Trondheim

Fredag 20. februar møtes regionstyret i Midt-Norge til heldagsmøte på Tunga, blant annet for å forberede årssamlingene i produsentlagene.

Dette er saklista:
-Godkjenning av referat
-Orienteringssaker
          -Nytt fra konsernstyret
         - Møter i ledergruppe TRM.
         - Endelig program regionmøtet 2015
        - Samfunnskontakt

- Oppfølging av prosess struktur produsentlag for å øke aktivitet
- Gjennomføringsdel Handlingsplan samfunnskontakt
- Forberedelse til årssamlingene
- Åpen post                                                            
- Evaluering

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås