Meny

Regionalt samarbeid er viktig

Styret i TINE anbefaler at Norsk landbrukssamvirke går i dialog med de regionale samarbeidsrådene med sikte på at de blir mer samordnet med hensyn på organisering, arbeidsoppgaver og finansiering. Styret mener det er riktig at finansieringen blir mer målrettet i forhold til den aktivitet som skal prioriteres fra eierorganisasjonene.

Regionalt arbeid i samarbeid mellom de ulike organisasjonene i landbruket har en lang historie fra en tid hvor organisasjonsstrukturen i landbrukssamvirket var ganske annerledes enn i dag. Det felles regionale arbeidet er organisert i Samarbeidsråd. Virksomheten i disse er i hovedsak finansiert gjennom bidrag fra samvirkeorganisasjonene. Organisasjonene er endret siden samarbeidsrådene ble etablert og samarbeidsrådene har utviklet seg ulikt i sammensetning og oppgaver. Koblingen mellom samvirket sentralt og det som skjer regionalt er varierende, både fra sektor til sektor og mellom regioner.

Viktig møteplass

Det brukes betydelige midler til samarbeidsrådene og derfor har Norsk Landbrukssamvirke tatt initiativ til en evaluering og ber om innspill på mulige endringer. Styret i TINE mener det er positivt at Norsk Landbrukssamvirke har tatt initiativ til evaluering og innspill med sikte på mulige endringer.

Styret i TINE mener det er viktig med en regional møteplass mellom samvirkeorganisasjonene og faglagene. samt at organisasjonene finner samarbeidsprosjekter der det er behov.

Felles vedtekter

Styret mener at det bør utarbeides felles vedtekter for samarbeidsrådene og at strukturen vurderes slik at den er mer i tråd med samvirkeorganisasjonene.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås