Meny

Reduserer basisprisen med 2 øre/l fra 1.1.2020

Styret i TINE har vedtatt å senke basisprisen fra 4,39 til 4,37 fra 1.1.2020. Dette skyldes blant annet at det er betalt ut mer tillegg for fett enn prognosene for 2019.

På grunn av et lavere melkevolum og mer fettinnhold enn prognosene fører dette til et estimert underskudd i TINE Råvare på 28 MNOK, og gir to øre i redusert basispris pr. liter fra 1. januar 2020. 

Resultatet i TINE Råvare påvirker basisprisen

Målprisen som er bestemt i jordbruksavtalen, setter en øvre grense for hvor mye TINE Råvare har lov å videreselge melka for. Før TINE Råvare kan bestemme basisprisen, må alle kvalitetstillegg og kostnader dekkes. Derfor vil endringer fett, protein, kvalitetstillegg og andre kostnader i TINE Råvare påvirke basisprisen. TINE Råvare skal i hovedsak gå i null hvert år og et underskudd eller overskudd dekkes inn ved å redusere eller øke basisprisen.

 

Les mer om målpris og TINE som markedsregulator her: https://www.tine.no/markedsregulator

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås