Meny

Reduserer basisprisen fra 1. januar 2019

Styret i TINE har vedtatt å senke basisprisen fra 4,49 til 4,39 fra 1.1.2019. Nedgangen skyldes en forventning om økt tørrstoffinnhold framover og innføring av styringspris fra Landbruksdirektoratet.

En styringspris gir redusert basispris fra TINE Råvare

Landbruksdirektoratet har mulighet til å pålegge markedsregulator lavere pris enn målprisen for melk skulle tilsi. Dette kalles styringspris.  Som følge av dette må TINE Råvare senke basisprisen for melk 1. halvår 2019 med 4 øre/l.

Grunnen til at Landbruksdirektoratet benytter en lavere styringspris er økte kostnader i Prisutjevningsordningen. 

I sitt vedtak om fastsettelse av nye PU-satser skriver Landbruksdirektoratet: Samtidig som Landbruksdirektoratet vedtar endrede satser i prisgruppene, vil vi informere markedsregulator om at grensen for samlet prisuttak i avtaleperioden 2018/19 vil bli satt lavere enn målpris på grunn av økt likviditetsbehov i prisutjevningsordningen for 1. halvår 2019. Dette innebærer at markedsregulator i 1. halvår 2019 må redusere sitt prisuttak på noteringspunktet med 4 øre/liter.

TINE har pekt på at det er mulig å dekke økte kostnader på annen måte men ikke fått gjennomslag.   

Økt tørrstoffbetaling påvirker basisprisen

Målprisen som er bestemt i jordbruksavtalen, setter en øvre grense for hvor mye TINE Råvare har lov å videreselge melka for. Før TINE Råvare kan bestemme basisprisen, må alle kvalitetstillegg og kostnader dekkes. Derfor vil endringer fett, protein, kvalitetstillegg og andre kostnader i TINE Råvare påvirke basisprisen.

For kumelk har innholdet av fett økt vesentlig i siste tertial i 2018. I 2019 er det budsjettert kostnader for tørrstoffbetaling på 503 MNOK, opp 92 MNOK fra budsjettet i 2018. For geitemelk er det budsjettert 22 MNOK i tørrstoffbetaling, omtrent på samme nivå som i budsjett 2018.

Økte betalinger for tørrstoff i 2018 og forventet økning i 2019 betyr en redusert basispris for melk på 6 øre/l. Summen av styringspris og budsjett for TINE Råvare i 2019 gir en basispris på 4,39 kr/l fra nyttår.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås