Meny

Rammene for faste produkter er lagt

Dagens vedtak i konsernstyret betyr at meieriet i Elnesvågen bygges om og ny vurdering av Voss gjøres etter at Elnesvågen er ombygd. Kremostproduksjonen samles i Ørsta og meieriet i Hardanger legges ned.

Alle endringene vil ikke være gjennomført før 2020/2021 etter at Jarlsbergproduksjonen for eksport er avviklet. Det skal nå utarbeides konkret gjennomføringsplan hvor omstilling for de medarbeiderne som er berørt blir det aller viktigste.

- Jeg har stor forståelse for at mange av våre medarbeidere nå vil føle usikkerhet i forhold til fremtidig jobb, men vi skal ta oss av hver enkelt medarbeider for å skape mest mulig trygghet og dette har vi gjort mange ganger før med godt resultat, sier konserndirektør produksjon Per Ivar Berg.

 Reduserer årlige kostnader med 69 millioner

Dagens vedtak bygger på beregninger som viser at TINE kan redusere de årlige kostnadene med 69 millioner kroner ved å tilpasse industrikapasiteten og optimalisere produksjonen.

 Vedtaket betyr:

  • Elnesvågen bygges om til produksjon av skorpefri ost når produksjon av Jarlsberg for eksport utgår, trolig fra 2020.
  • Ny vurdering av Voss foretas når Elnesvågen er ombygd. Det betyr at Voss drives videre i flere år til, men med begrensede investeringer i denne perioden.
  • Produksjonen av brunost og gomme-produkter på Elnesvågen og Ørsta overføres til andre brunostanlegg, for det meste til Byrkjelo og Lom & Skjåk. Tidspunkt for gjennomføring ses i sammenheng med flytting av konsum fra Byrkjelo og andre omstillinger.
  • Kremostproduksjonen samles på meieriet i Ørsta. Det betyr at Hardanger legges ned.

 

Det er store beløp å spare ved å samle kremostproduksjonen på ett anlegg. En totalvurdering av økonomi, miljø- og industriperspektiv, geitemiljø og lokaliteter med mulighet for innovasjon, tilsier mest framtidsrettet løsning med å satse på Ørsta.

- Spørsmålet om vi skulle samle kremostproduksjonen i Ørsta eller Hardanger var en vanskelig vurdering. Hardanger har utmerka seg med svært bra kvalitet og leveringsevne. De har en unik kompetanse og har bidratt stort innen innovasjon av nye kremostprodukter, sier Berg.

 Ny tilleggsvurdering

Det gjøres en tilleggsvurdering av framtidig løsning for hvitost spesial, med sikte på å optimalisere både stordrift på volumanleggene og øke fleksibilitet og innovasjon. Det vurderes ulike teknologiløsninger, som hensyntar både økonomi og innovasjon, der også produksjon av andre små halvfaste oster inngår. Forslag til mandat for tilleggsutredning legges fram i august, og utredningen samkjøres med øvrige strukturendringer.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås