Meny

Rådsmøte på Lillestrøm 17. og 18. februar

Forberedelse til årssamlingene i 2016 vil stå sentralt når rådsmøtet samles på Lillestrøm 17 og 18. februar. Framleggelse av årsresultat og en gjennomgang av virksomheten er noen av temaene. Innledere vil være konserndirektøren for de ulike enhetene.

Rådet skal være et rådgivende og strategisk organ for styret. På de to siste rådsmøtene har det vært dilemmadiskusjoner knyttet til marked og mulig framtidig konkurransesituasjon, mulig framtidig finansielt handlingsrom og internasjonal satsing. Styret vil også nå legge fram saker/dilemmaer som rådet utfordres på. Hvilke dilemma som skal diskuteres avklares med styret.

Felles eierutvalgsmøte etter rådsmøtet

Rådsmøtet etterfølges av et felles eierutvalgsmøte for alle de 4 eierområdene. Et av temaene vil gjennomgang av plansjer til bruk i årssamlingene. Videre vil konsernredaktør Øystein Syrstad gi ideer og tips til eierutvalgene om hvordan henvendelser fra journalister kan håndteres og hvordan vanskelige spørsmål kan besvares. 

Medlemsundersøkelsen i 2016

Det skal gjennomføres en medlemsundersøkelse i januar 2016. Organisasjonssjef Ola Mogstad og spesialrådgiver Peder Buskenes vil legge fram resultatene fra denne undersøkelsen i felles eierutvalgsmøte.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås