Meny

Produksjonen ved TINE Meieriet Sem fortsetter

Konsernstyret har i dag vedtatt å opprettholde produksjonen ved TINE Meieriet Sem. Det betyr at det fortsatt blir både produksjon, lagerdrift og distribusjon på Sem.

En rapport som ble lagt fram for styret i oktober viste at ved å legge ned produksjonen på Sem kan TINE redusere de årlige kostnadene med 10 millioner kroner. Rapporten har vært på høring og det har vært stort engasjement, ikke minst blant medarbeiderne og lokal ledelse på Sem. Med de forslagene som er kommet i høringsrunden kan det gjøres endringer som reduserer de årlige kostnadene med seks millioner kroner samtidig som produksjonen opprettholdes. Endringene omfatter både lavere investeringer og endringer i drifta. 

— Målet er ikke, og har aldri vært å avvikle, men å styrke TINEs konkurransekraft og sikre langsiktighet for melkeprodusentene. Nå har vi funnet en løsning som gjør at vi kan spare betydelige kostnader uten å avvikle produksjonen. Det er årsaken til at konsernstyret har vedtatt å videreføre produksjonen på Sem. Ikke noe er bedre enn om vi greier å redusere kostnadene uten å gjøre strukturelle endringer, sier konserndirektør Per Ivar Berg. 

Men vedtaket forplikter

Vedtaket er basert på konkrete tiltak som skal gjennomføres på Sem.
- Ja, og det forplikter. Det betyr at det må gjøres omfattende endringer, men jeg er overbevist om at dette skal vi få til i et godt samarbeid med medarbeiderne og lokal ledelse på Sem, sier Berg. 

TINE må effektivisere for å styrke konkurransekraften

Store volumer har forsvunnet fra TINEs produksjon de siste årene. Årsakene er økt konkurranse fra norske konkurrenter, økt import og en langvarig trend med synkende melkekonsum. Det har resultert i at TINE har betydelig overkapasitet i industrien med tilhørende høye kostnader. For å styrke konkurransekraften må TINE effektivisere.

- Prosessen rundt meieriet på Sem et godt eksempel på at det går an å redusere kostnadene uten å legge ned.  Jeg vil rette en stor takk spesielt til medarbeiderne våre på Sem, de tillitsvalgte og lokal ledelse for meget konstruktive innspill og et godt samarbeid i en vanskelig prosess. Det er også et godt eksempel på at det nytter å engasjere seg i en slik høring. Vi ønsker åpne prosesser der vi sammen finner de beste løsningene for TINE, sier Berg.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås