Meny

Pristrekk i leveringsfrie perioder for geitemelk

TINEs konsernstyre har vedtatt å innføre trekk for geitemelk som blir levert i de leveringsfrie periodene. Dette innføres fordi ordningen ikke har fungert etter hensikten.

I 2009 ble det innført bonussoner for geitmjølk. Formålet med
bonussonene er å koordinere laktasjonen for produsenter i samme geografiske
område for å få en effektiv inntransport.


Bedre koordinering av laktasjon innenfor bonussonene

For de som har et leveringsopphold i en gitt periode, får en bonus på 10 øre/l. Produsenter som likevel produserer geitemelk i den leveringsfrie perioden, mister bonusen, men får avregnet estimert mengde uten at melka leveres til meieri.

Ordningen har imidlertid ikke fungert etter hensikten på grunn av lønnsomheten av å likevel få avregnet melk i den leveringsfrie perioden. Derfor innfører styret et trekk i avregningsprisen på geitemelk i den leveringsfrie perioden. Trekket er foreløpig satt til kroner 5 kr/l liter geitmelk som rapporteres produsert i disse periodene i bonussone 1 og 2. Trekket innføres med virkning fra 1.1.2018

Produsenter med produksjon i oppholdsperioden, tilbys et kostnadsfritt rådgivningsbesøk for hjelp til å tilpasse seg produksjonsopphold.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås